รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1021470009
รหัส Smis 8 หลัก :
  21010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  470009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลระยอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanrayong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   117/5   ถนนตากสินมหาราช
ตำบล :
  ท่าประดู่
อำเภอ :
  เมืองระยอง
จังหวัด :
  ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :
  21000
โทรศัพท์ :
  038-611154
โทรสาร :
  038618805
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มกราคม 2491
อีเมล์ :
  anuban.ry@gmail.com
เว็บไซต์ :
  www.anubanrayong.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครระยอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.1 กม.