ช่องทางการติดต่อ/ร้องเรียน

โรงเรียนอนุบาลระยอง 
เลขที่ 117/5 ถ.ตากสินมหาราช  ต.ท่าประดู่
อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง  21000